Ekonomi

Uluslararası Para Fonu: IMF Nedir?

IMF, küresel ekonomik büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyen, uluslararası ticareti teşvik eden ve yoksulluğu azaltmak için çalışan uluslararası bir kuruluştur. IMF’nin misyonu, küresel ekonomik büyümeyi ve finansal istikrarı desteklemek, uluslararası ticareti teşvik etmek ve dünya çapında yoksulluğu azaltmaktır.

Bu içeriğimizde IMF hakkında merak edilen bilgilere ulaşabilirsiniz.

IMF Nedir?

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyen, uluslararası ticareti teşvik eden ve yoksulluğu azaltan uluslararası bir kuruluştur. IMF’nin misyonu, küresel ekonomik büyümeyi ve finansal istikrarı desteklemek, uluslararası ticareti teşvik etmek ve dünya çapında yoksulluğu azaltmaktır.

IMF ilk olarak 1945’te, sabit döviz kurlarında konvertibl para birimleri sistemi getirerek uluslararası mali işbirliğini teşvik etmeye çalışan Bretton Woods anlaşmasının bir parçası olarak kuruldu. IMF, ulusal ekonomiler, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi hakkında toplu olarak büyük miktarda veri toplar ve ekonomik tahminler sağlar. IMF’nin en önemli işlevlerinden biri, ekonomik kriz yaşayan ülkelere finansal krizleri önlemek veya hafifletmek için kredi vermektir. IMF’nin en önemli işlevlerinden biri, ekonomik kriz yaşayan ülkelere finansal krizleri önlemek veya hafifletmek için kredi vermektir.

Fona üye devletlerin hisselerine kota adı verilmektedir. otalar, IMF kararlarında oylama gücünün önemli bir belirleyicisidir. IMF’nin web sitesi misyonunu ‘küresel parasal işbirliğini geliştirmek, finansal istikrarı güvence altına almak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve dünya çapında yoksulluğu azaltmak’ olarak tanımlıyor. Bretton Woods sistemi 1970’lerde çöktüğünden beri, IMF dalgalı döviz kurları sistemini destekledi , bu da para birimlerinin birbirlerine göre değerini piyasa güçlerinin belirlediği anlamına geliyor. Bu sistem günümüzde de devam etmektedir.

IMF’nin hedeflere ulaşmak için birincil yöntemleri, kapasite geliştirme ve borç verme işlemlerini izlemektir. IMF faaliyetlerini şu şekilde açıklayabiliriz:

  • IMF, ulusal ekonomiler, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi hakkında toplu olarak büyük miktarda veri toplar. Organizasyon ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde düzenli olarak güncellenen ekonomik tahminler sağlar.

  • IMF, kapasite geliştirme programları aracılığıyla üye ülkelere teknik yardım, eğitim ve politika danışmanlığı sağlar. Bu programlar, IMF’nin ulusal ve küresel ekonomileri izleme projesini besleyen veri toplama ve analizi eğitimlerini içerir.

  • IMF, finansal krizleri önlemek veya hafifletmek için ekonomik sıkıntı yaşayan ülkelere kredi verir. Üyeler, bu borç verme için fonları bir kota sistemine dayalı bir havuza katkıda bulunur. 2019 yılında, IMF’nin önümüzdeki on yıldaki imtiyazlı kredilendirme faaliyetlerini desteklemek için 11,4 milyar SDR (Özel çekme hakları) tutarında kredi kaynağı sağlanmıştır.

IMF’nin Kuruluş Amaçları

IMF kuruluş amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Milletlerarası ticaretin dengeli şekilde gelişmesini sağlamak

  • Üye devletlerin büyüme hızını arttırmak

  • Ödemeler dengesi güçlüklerini çözüme kavuşturmak

  • Çok taraflı dış ödemeler sistemini kurmak

  • Kambiyo istikrarı kurmak

  • Tek taraflı değer düşürmelerini engellemek

IMF, parasını üye ülkelerden kotalar ve abonelikler yoluyla alıyor. Bu katkılar, ülke ekonomisinin büyüklüğüne dayanmaktadır ve dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD’yi en büyük katkıyı yapan ülke yapmaktadır. IMF hibeleri, Washington DC ve üye ülkelerdeki hayır kurumlarına verilmektedir. Hibeler, eğitim ve ekonomik kalkınma yoluyla ekonomik bağımsızlığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ortalama hibe büyüklüğü 15.000 $’dır.

Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası Arasındaki Fark Nedir?

Uluslararası Para Fonu, öncelikle küresel para sisteminin istikrarına ve dünya para birimlerinin izlenmesine odaklanmıştır. Dünya Bankası’nın amacı, dünya çapında yoksulluğu azaltmak ve düşük ila orta sınıf nüfusu güçlendirmektir.

IMF, yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olmak, ticareti teşvik etmek ve dünya çapında finansal istikrarı ve ekonomik büyümeyi desteklemek için çalışır. Bunu, kapasite geliştirmeyi izleyerek ve kredi sağlayarak gerçekleştirir. IMF şu anda 190 üye ülkesiyle bu hedefler üzerinde çalışırken, kuruluş hala yapısal uyum programlarının olası olumsuz etkileri nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor.

Kaynak: https://onedio.com/haber/uluslararasi-para-fonu-imf-nedir-1128959

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu