Bakanlık ayrıca paylaşmış olduğu metince Anayasa’nın 42’nci maddesine göre eğitim öğretim faaliyetlerinin koşulsuz şartsız ücretsiz olduğu, hiç kimsenin hiçbir sebeple bu haktan yoksun bırakılamayacağı, eğitim öğretim faaliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliği gözetilerek uygulanacağına ilişkin, öğrenci ve velilerin okul yönetimlerince bilinçlendirilmesini sağlayacak.