Sağlık

Hassas Tıp Nedir?

Çoğu tıbbi tedavi ortalama bir hasta tasarlanarak listelenmiştir. Hassas tıp, her hasta için, o hastaya özgü en uygun tedaviyi uygulamayı ile haline getirmiştir. Kişiselleştirilmiş tıp veya bireyselleştirilmiş tıp olarak da adlandırılan hassas tıp, bireysel varyasyonları hesaba katarak adım atmaktadır. Genlerimizdeki değişiklikler, çevre koşullarımız, yaşam biçimimiz, hatta içimizde yaşayan mikroskopik organizmalar da bu hesaba dahil edilmektedirler. Hassas tıp duyarlılık, kesinlik, doğruluk, tamlık, özgünlük gibi kavramların tümü içine almaktadır.

Hassas tıp, öncelikle genlerimizin sağlığımızı nasıl etkilediğini anlamaya çalışmaya başlar. Boy ve saç rengi gibi fiziksel özelliklere katkıda bulunan genlerimiz sayesinde bazı hastalıklardan kurtulma şansımızda olur. Bazı genetik varyasyonlar ile kimi hastalıklar bizden uzakta dururken bazıları da bizi onlara karşı daha duyarlı hale getirir. Genetik varyasyonlar, ilaçlara ve diğer müdahalelere nasıl tepki verdiğimizin anlamını ortaya koyar. Bu durumu örneklendirecek olursak hastaya bir transfüzyon uygulanmadan önce kan özelliklerini bilmek ne kadar büyük önem arz ederse ilaçları işleyen enzimlerinin bireysel özelliklerini bilerek doğru ilacın doğru doz ve oranda kullanımını da sağlamış oluruz.

Ancak, sadece genlerden oluşan bir koleksiyondan ibaret olduğumuz söylenemez. Fiziksel çevremiz, beslenme ve yaşam biçimimiz dahil olmak üzere sağlımızı etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, deri kanserine duyarlı bir genetik yapıya bürünmüş insan kendisini güneşten koruyarak kanser olma riskini en az seviyeye indirebilir. Hassas tıp, çevre faktörlerinin genetik varyasyonlarla nasıl etkileşime girerek sağlığı etkilediğini bu örnekte çok rahat bir şekilde ortaya koymaktadır. Bir insanın çevre koşulları hakkındaki bilgilerle bir araya getirdiği kurallar bu saye de çok daha güçlü bir hal alabilir.

Hassas Tıp Nedir?

Hassas Tıpta Varyasyonlar

Günümüz içerisinde genomik dizilim analizinin maliyeti, rutin tıbbi testler seviyesinde seyreder. Bir MR taramasının maliyetinden fazla bir maddi yük getirmediğinden, hastalar tüm genomik dizilimini elde edebilecek, bu da ömürleri boyunca verilecek tıbbi kararlara kaynak olarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Tek bir genomun analizi bile yaklaşık 200 gigabaytlık veri üreterek bunları depolar. Bununla birlikte her geçen gün ağlara ulaşan yeni veri dizilerinin yoğunlaşması sonrasında çabalar bu veriyi depolayabilmek, analiz edebilmek ve paylaşmak için daha güçlü sistemler ve uygulamalar geliştirmeye yönelerek bu araştırmalar sonucunda ortaya daha güçlü analizler de çıkabilir.

Genetik varyasyonların sağlığa nasıl katkıda bulunduğu, hassas tıbbın yalnızca bir yönü olarak dikkat çeker. Diğer yönleri, protein, RNA ve metabolik ürünlerin seviyelerinin ölçülmesini kapsamaktadır. Genom biliminin yanı sıra, proteomik, epigenomik ve metabolomikteki araştırma ve gelişmeler, hastalar için bireysel tıbbi tercihleri de geliştirmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu