Nedir?

Envanter Nedir. Aşamaları ve İşlemleri

ENVANTER  NEDİR

  1. 1. Envanterin Ne Demektir: Sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak amacıyla, tarihi ve vadesi belli olan alacak borçlar ve varlıkların miktar ve değerlerinin belirlenmesidir. Şirketler envanter işlemini belirli kurallara uyarak yerine getirmek mecburiyetindedirler. Şirketlerin sayım yapmadaki öncelikli sebepleri net dönem kâr veya zararını vergi kanunları yönünden belirleyebilmektir. Kıymetlerin sayımını, muhasebe bölümündeki çalışan personeller gerçekleştirmektedir.

Defter tutan tüccarların belirli bir tarihte sahip oldukları mal ve kaynakların sayımını gerçekleştirerek ticari defterlerini bu sayım sonuçlarına göre eşitlemelerine envanter işlemleri denir. Defterlere yapılan bu denkleştirme kayıtlarına envanter kayıtları adı verilmektedir. Envanter kayıtlarından sonra işletmenin kâr mı yoksa zarar mı ettiği rakamlar ile ortaya konularak belirlenir.

  1. 2. Envanterin Aşamaları: Envanter işlemi kaidelere ve kanunlara göre üç basamakta gerçekleştirilir.

Varlık ve borçların fiili durumunun tespit edilmesi (Muhasebe Dışı Envanter)

Bulunan fiili durum ve kayıtların karşılaştırılması

Envanter kayıtlarının tutulması (Muhasebe İçi Envanter)

  1. Envanter İşlemleri: Muhasebe harici envanter sonuçları ve elde edilen bilgilerle ve işletmenin muhasebe kayıtları arasında bir fark olması durumda gerekli olan tamamlama ve kayıtların yapılarak omların gerçek verilerle görünmelerini yerine getiren işlemlere envanter işlemleri denilmektedir.

Dönem sonlarında yapılacak olan işlemler de üç kısımdan meydana gelir :

3.1. İşletmenin genel geçici mizanı (aralık ayı mizanı) yapılarak hesapların kayıtlar üzerindeki durumu incelenir.

3.2. İşletmenin varlık ve kaynaklarını belirlemek, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle reel değerleri tespit edilmelidir.

3.3. İşletmenin varlık ve kaynaklarının kayıtlardaki verileri ile reel verileri arasında farklılık  bulunuyorsa gerekli eşitleme, ayarlama ve düzeltme kayıtlarının yapılmasıyla bu farklılık düzeltilerek reel değerlerine getirilmelidir.

İşletmelerin dönem sonlarında envanter çıkartmaları kanuni bir mecburiyettir. Envanter çalışmalarının takip eden hesap döneminin ilk üç ayı içinde bitirilmesi de yasal bir zorunluluk teşkil etmektedir. Varlık ve Borçların Fiili Durumunu Belirlenmesi; Her işletme, hesap dönemi sonunda envanter yaparak varlıkların ve kaynakların reel durumlarını miktar ve değer yönünden tespit edip envanter defterine kaydetmelidir. Varlık ve kaynakların durumları miktar ve değer yönünden 2 şekilde belirlenir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu