Eğitim

Eğitimde Rehberliğin Önemi

Doğduğu günden bu yana toplumsal bir çevrenin içerisinde olan insan sürekli olarak bir etkileşimin ortasında kalmıştır. Bireyler hayatları boyunca çevresine uyum sağlamak adına bazı davranışları benimseyerek onları uygulamaya koyarlar. Bazı davranışlar rastlantı ile ortaya çıksa da bazıları da kasıtlı olarak planlı gerçekleşmektedir. Bu davranış değişiklikleri hem aile hem çevre hem de okul hayatında kendini gösterir. Kısacası toplumda istenilen davranışları geliştirmek ancak ve ancak eğitimle mümkün hale gelir. Çünkü insan buna ihtiyaç duymanın zorunluluğunu hissederier. Okullarda da bilindiği gibi ilk sırada planlı eğitim dersleri verilmektedir.

Her insan farkında olsa da olmasa da mutlaka belirli bir eğitim süreci içerisinden geçer. Çünkü toplum içerisinde belirli bir yere sahip olunması ve istenilen davranışları sergilemeye de ihtiyacı vardır. Bu anlamda mutlaka eğitim ön plana çıkarılmalıdır. Okullarda gösterilen eğitimde öğrenciler bilgilerle donanmak kadar çevreye uyum için gerekli olan tutum ve davranışları da öğrenmek zorundadır. Hatta okullardaki eğitim çoğu zaman aileden daha etkili olmakla birlikte kişilerin öğretmenleri ve arkadaşları hayatın bazı yıllarında karşılarına da çıkabilir.

Eğitimde Rehberlik

Günümüzde toplum hızla değişmekte ve her alanda gelişme göstermektedir. Bunun içinde bu değişime ayak uydurmak bazen sorunları beraberinde getirse de bunlarla baş edebilmek her zaman için mümkündür. Okullarda da bunun için rehberlik servisleri bulunmaktadır. Çağın çocuklarının geçmişe göre bu duruma karşı daha hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Hayata tutunmak ve bir yer edinebilmek için kararlı, emin, problemleri çözebilen gençlere her toplumun ihtiyacı vardır. Eğer insanda problemleri çözme gücü olduğu takdirde ihtiyacını karşılarken davranış biçimi işe yaramazsa kolaylıkla yenisini geliştirir.

İnsan kimi zaman çevresine uyum sağlamak için farklı yollar denemek zorunda kalabilir. Gelişmiş bir sinir sistemi olması şarttır. Kişinin kendi deneyimleri hayatta başarılı olması için bazen yeterli olmasa da böyle zamanlarda başka deneyimlerden de yararlanabilir. Bununla beraber karşılaşılan problemlerde ya da huzursuzluklarda problem doğru biçimde tanımlanmalıdır. Bu çözüm şart olmak ile beraber mutlaka kaynağı test edilmeli ve başa çıkabilme yollarına başvurulmalıdır.

Toplum içinde yaşamla ilgili sorunlar ve bunlara çözüm bulmak her ne kadar okullarda ders konularının amacı olsa da bu rehberlik ve psikolojik danışmanlık çerçevesinde daha sistemli ve doğru bir analiz edilebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu