1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek
Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

A+A-

Cengiz Han, dünya üzerindeki çok az insanın ismini bilmediği bir imparator. Liderlik ettiği Moğollar ile beraber, Hazar Denizi ve Pasifik Okyanusu arasındaki 23 milyon kilometrekareyi bulan bölgeyi hükmü altına alarak, dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmayı başaran bir hükümdar. Meşhur Roma İmparatorluğu’nun 400 yılda ancak fethedebildiği toprak miktarına sadece 25 yılda ulaşabilmiş olması, Cengiz Han’ın ne kadar farklı bir lider olduğunun ispatı niteliğindedir.

Cengiz Han’ın ordusu, bilindik ordulara hiç benzemiyordu. Bu ordunun askerleri düşmanlarını sadece öldürmüyor, kafalarını kesiyor veya halen hayatta olanlara erimiş metal içiriyorlardı. Aldıkları şehirde yaşayanları bebek, kadın fark etmeksizin tamamen kılıçtan geçiriyor veya diğer savaşlarda kullanmak üzere esir alıyorlardı. Tahmin edersiniz ki bu esaret süreci de, çile ve acılar ile dolu olacaktı.

Her ne kadar adı çoğu zaman barbarlık ile anılıyor olsa da, Cengiz Han inanılmaz bir lider ve bazı özellikleri ile tüm dünyayı kendine hayran bıraktıran bir adam. Gelin hep beraber bu çılgın liderin, muhtemelen bilmediğiniz 10 özelliğini masaya yatıralım.

10. Mütevazıydı

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Cengiz Han oldukça mütevazı bir insandı. Kendine adına anıtlar dikilmesinden hoşlanmazdı. Ölürken bile anıt yapılmamasını vasiyet etti, normal insanlar gibi defnedilmeyi istedi. Muhtemelen birçok insan, onun gücünün yarısına dahi ulaşsa Mısır'daki piramitleri bile gölgede bırakacak eserler yaptırırdı. Cengiz Han ise cesedinin yakılıp, yerini kimsenin bilmeyeceği bir yere defnedilmesini emretti.

Öldükten sonra daima sadık olan askerleri, onun bu emrini de yerine getirdi. Defin yoluna katılmış olan tüm askerler, yerin ortaya çıkmaması için öldürüldü. Günümüzde de Cengiz Han’ın mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. Defin sonrasında on binlerce ata sahip olan Moğol Ordusu, tüm şehirde rastgele at sürdü. Böylece tüm izler birbirine karıştı ve mezarın defninden 1 gün sonra dahi bulunması imkansız hale geldi.

Günümüzde arkeoloji uzmanları halen Cengiz Han’ın mezarını aramaktalar. Arkeoloji uzmanlarına ek olarak bu mezarı yüzyıllardır arayanlar arasında hazine avcıları bulunuyor. Onların derdi ise Cengiz Han’dan ziyade onunla beraber gömülmüş olma ihtimali bulunan değerli hazine.

9. Moğol Alfabesinin Kurulmasına Önderlik Etti

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Cengiz Han, 1204 yılında bugün Uygur Alfabesi olarak halen kullanılan alfabenin icat edilmesine önderlik etti. Alfabenin üretiminde, fethedilen topraklar içerisinde olan Uygur kabilelerinden ilham alındı.

Cengiz Han, alfabe konusunu çok önemsedi. Toplumunu geliştirme çabası ise sadece alfabe getirmesinden ibaret değildi. Her ne kadar her fethettiği yeri yakıp, yok etse de oradaki bilim insanlarından faydalanırdı. Aldığı her ülkenin tüm bilgi birikimini, kendi ülkesine kazandırma gibi bir amacı vardı.

Cengiz Han, okuma ve yazma yeteneğine çok önem verirdi. Moğol İmparatorluğu vatandaşı olan tüm çocukların okuma ve yazma öğrenmesini emretti. Öyle ki ülkedeki tüm çocuklar, Moğol İmparatorluğu yasalarını ezbere yazabiliyorlardı.

Bu konuda çok titiz olmasına rağmen, kendisi okuma ve yazma bilmiyordu. Önemli mesajların yazılması ve gelen mektupların okunmasını, çok güvendiği komutanlarına yaptırıyordu.

8. Moğol İmparatorluğu’nu Meritokrasi İle Yönetti

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Cengiz Han, çok fazla sayıda insana ve kabileye hükmediyordu. Dönemi öncesi veya sonrasındaki birçok imparatorluk, topraklarında çıkan isyanları veya huzursuzlukları bastırmak için güç kullanmıştır.

Cengiz Han ise farklı bir yöntem izliyordu. Moğol İmparatorluğunu liyakata dayalı olan Meritokrasi ile yönetti. Hatta meşhur bir söz olan ‘halk mutlu değilse, lider de mutlu olamaz’ sözü de kendisine aittir.

Devlet içerisindeki pozisyonlar, sadece adayların yetenekleri baz alınarak dolduruluyordu. Ordu görevlilerine verilen primler veya ödüller de, kesinlikle kanıtlanabilir başarılar sonucunda veriliyordu. Liyakat konusunda o kadar hassastı ki, imparatorluğu boyunca ailesine hiçbir imtiyazda bulunmadı. Ölüm döşeğinde iken dahi halefinin, çocuklarının yetenekleri dikkate alınarak seçilmesi emrini verdi.

7. İpek Yolu’nu Yeniden İnşa Etti

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Kara yolu ile Çin, Hindistan ve Güney Doğu Asya’dan geçerek Avrupa'nın karlı pazarlarına ulaşan ticaret yoluna, İpek Yolu denmektedir. İpek Yolu, dünyanın en önemli ticaret yolu iken tüccarların sürekli haydutlar ile karşılaşması sonucunda işlemez hale geldi.

Cengiz Han’ın ortaya çıkması ile beraber, tüm İpek Yolu ülkesinin kontrolü altına girdi. Cengiz Han’ın emri ile tüm İpek Yolu güvenliği sağlandı ve o hayatta iken tüccarlar, İpek Yolu’nu kullanarak, bölgeyi ekonomik açıdan tekrar canlandırdı.

İpek Yolu’nu kullanan ticaret kervanlarında ipek, inci, değerli taşlar, baharatlar, halılar ve ilaçlar taşınmaktaydı. Moğol İmparatorluğu görevlileri, kervanları sıcak günlerde serinletmek amacı ile içecek ikramı yapıyorlardı. İpek Yolu o kadar güvenli hale gelmişti ki, altın transferi için bile kullanılıyordu.

6. Ülkesinin Kanunlarını Oluşturdu

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Moğollar genel olarak gaspçı ve tecavüzcü bir toplum olarak bilinmektedir. Halbuki Moğol toplumu inanılmaz düzenli ve hukuka saygılı olarak yaşayan bir topluluktur. Cengiz Han, ülkesini ‘Yasak’ adı verilen bir kanunlar bütünü ile yönetiyordu.

Kendisinin de dahil olmak üzere, tüm Moğol halkının bu kanunlara uyması zorunluydu. Cengiz Han, dönemindeki birçok lider gibi bu kanunların kendisine ilahi yolla geldiğini söylemedi. Kanunları kendi gücü ile koyduğunu belirtti.

[bilgikutusu text="Cengiz Han'ın gerçek ismi Temuçin'dir. Temuçin ise demirci anlamına gelmektedir." tur="info"]

Askere alım yaşının 20 olması, bir kişinin suç anında yakalanmadığı veya kendi suçunu itiraf etmediği sürece suçsuz sayılacağı (günümüzde masumiyet karinesi olarak bilinmektedir), bu kanundaki maddelerden sadece iki tanesi.

Cengiz Han, ölüm döşeğinde iken komutanlarına ‘eğer Yasak’tan vazgeçerseniz, ülke yok olur’ uyarısında bulunduğu biliniyor. Ünlü lider, bu alanda da ileri görüşünü kanıtlamış olacak ki, ölümünden 150 yıl sonra Moğol İmparatorluğu dünya üzerinden silinmiştir. Meşhur kanun olan Yasak’ın ise günümüze ulaşmış hiçbir kopyası bulunmamaktadır.

5. Ordusu İle Çok Yakından İlgilenirdi

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Ordusunun refahını her şeyin önünde tutan Cengiz Han, onları lezzetli etler ile beslemek ve güzel evlerde yaşatmak istediğini daima söylerdi. Eğer bir asker, komutanın ihmali sonucu ölmüş ise komutanını çok ağır bir şekilde cezalandırırdı.

Savaş alanında yaralı bir asker kalması durumunda, o askerin başındaki komutanı idam ettirirdi. Bu sert kanun, tüm komutanların askerlerini rahat ettirmek için çalışmalarını sağlamıştır. Bu bütünleşme ve sadakat sistemi, dünyayı ele geçirecek bir ordunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Moğol askerlerinin maaşı yoktu. Bunun yerine savaşta gelen ganimetten eşit pay alırlardı. Bu sayede askerler, bir zafer kazanmak için çok daha büyük bir motivasyona sahip oluyorlardı. Asker savaşta ölse dahi, ganimetten hakkına düşen pay ailesine veriliyordu.

4. Kadın Hakları Savunucusuydu

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Moğol kadınları, o dönemdeki iki büyük güç olan Çin ve Pers kadınlarına göre çok daha özgürdü. Ata binebiliyor, savaşabiliyor, ticaret yapabiliyor ve hatta devlet kademelerinde dahi çalışabiliyorlardı. İmparatorluğun bir çok kritik kademesinde dahi kadınların görev yaptığı bilinmektedir.

Kız kaçırmak veya kadınları zorla evlendirmek, kanunen yasaktı. Eski çağlarda bulunan başkasının karısını kaçırma alışkanlığı da, bizzat Cengiz Han tarafından yasaklanmıştır. Cengiz Han’a bir feminist demek zor fakat onun ülkesindeki kadınların, dönemindeki kadınlara göre çok daha mutlu ve güvende yaşadığını söyleyebiliriz.

3. İnanç Özgürlüğüne İnanıyordu

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Cengiz Han, Moğol halkının büyük bölümü gibi Şamandı. Buna rağmen, İmparatorluğunda dinler arası hoşgörü alışkanlığını yaydı. Tüm dinlerin ve mezheplerin liderlerini vergiden muaf tuttu. Her bir vatandaşının, istediği dini seçebilmesini sağladı.

Dinler arası görüşmeleri teşvik etti ve birçoğuna kendisi de katıldı. Yeni dinler konusunda meraklıydı ve dini liderleri dinlemek isterdi. Birçok din için devlet kademesinden danışmanlar atadı.

İmparatorluğu o kadar büyüktü ki, Müslümanlar, Budistler, Hindular, Hristiyanlar ve Yahudiler de dahil olmak üzere onlarca farklı din ve yüzlerce farklı mezhep, Moğol Devleti’nde bulunuyordu ve hepsi de devlet müdahalesi olmaksızın hayatlarını sürdürebildiler.

2. Kargo Sistemi Oluşturdu

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Cengiz Han’ın en inanılmaz başarılarından birisi de, kargo sistemi kurmuş olmasıdır. Resmi posta teslimatları için kargo şubeleri açtı. Sonraları ise bu sistemi halka açarak, vatandaşlarının da kullanmasını sağladı.

Bu sistem Moğol ekonomisine adeta can verdi. İpek Yolu boyunca malların taşınmasını kolaylaştırdı ve bilgi iletimindeki güvenliği sağladı. Her 25 kilometrede bir posta istasyonu bulunuyordu. Böylece tek kurye en fazla 25 kilometre gidiyor ve bilgi çok hızlı bir şekilde aktarılma şansı buluyordu.

Meşhur gezgin ve gözlemcilerden birisi olan Marco Polo, bu sistemin verimliliği hakkında şaşkınlığa düştüğünü itiraf etmiştir. Binlerce istasyon ve on binlerce at ile işletilen bu sistem, hala dünyanın en büyük kargo şirketlerinden birisi olsa gerek.

1. Aşk Adamıydı

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Askeri gücü ve dehası ile bilinen Cengiz Han, kadınlara da çok düşkündü. O kadar çok sevgilisi vardı ki, yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre sadece Orta Asya’daki 16 milyon erkeğin, onun soyundan geldiği tahmin edilmektedir.

Cengiz Han’ın onlarca karısı ve sayısı belli olmayacak kadar fazla cariyesi olduğu biliniyor. Moğolların bir kasabayı ele geçirmesinden sonra, en güzel kadınlar seçilir ve Cengiz Han’a takdim edilirdi. Bu geleneği ondan sonra çocukları ve torunları da devam ettirdi. Torunlarından birisinin her sene haremine 30 bakire getirttiği bilinmektedir.

Her ne kadar Moğol İmparatorluğu, yüzyıllar önce yok olmuş olsa da Cengiz Han, dünya var oldukça adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum